Dokumentacja

Koncerty improwizowane

W ramach programu towarzyszącego wystawie „Maria Bartuszova. Formy przejściowe” zaplanowany został cykl improwizacji muzycznych przygotowanych przez Katarzynę Tekielską i zaproszonych muzyków.

Ten rodzaj oprowadzania po wystawie to jeszcze inny sposób opowiedzenia ujętych w niej treści i dynamik, a improwizacje na głos i instrumenty to próba znalezienia wspólnego miejsca między widzeniem, słyszeniem, wrażeniem a werbalnym opisem. Dzięki użyciu instrumentów takich jak wiolonczela czy gitara basowa warsztaty będą również dostępne dla uczestników niesłyszących.