Dokumentacja

Historia polskiego filmu eksperymentalnego
XX wiek i początek XXI wieku

Cykl Historia polskiego filmu eksperymentalnego, realizowany w oparciu o zbiory Filmoteki Muzeum, odpowiada na potrzebę usystematyzowania wiedzy o filmach polskich artystów sztuk wizualnych począwszy od lat 30. XX wieku do dziś – wiedzy dotychczas rozproszonej i zawartej głównie w specjalistycznych publikacjach.

Program obejmuje sześć spotkań z badaczami, kuratorami i krytykami zajmującymi się filmem oraz sztuką nowych mediów. Zaprezentują oni historię filmu eksperymentalnego i drogi jego rozwoju w kolejnych dekadach, ilustrując swoje wykłady projekcjami najwybitniejszych realizacji filmowych.