Debata: Architektura w globalnym socjalizmie
Debata wokół książki

Dokumentacja spotkania wokół książki Łukasza Stanka, „Architektura w globalnym socjalizmie: Europa Wschodnia, Zachodnia Afryka i Bliski Wschód w czasie zimnej wojny”.

Autor opisuje w niej kolektywną pracę socjalistycznych architektów, planistów i inwestorów zmierzającą do urbanizacji i rozwoju Globalnego Południa w czasach istnienia Związku Radzieckiego.

„Architektura w globalnym socjalizmie” dostarcza też szerokiej kolekcji niepublikowanych wcześniej zdjęć pochodzących z archiwalnych kwerend na czterech kontynentach i bogactwo szczegółowych wywiadów. Ta wnikliwa książka prezentuje nowe rozumienie globalnej urbanizacji i jej architektury poprzez soczewkę socjalistycznego internacjonalizmu, mierzącego się z szeroko pomyślaną modernizacją oraz rozwojem Globalnego Południa.

Zobacz także: