Wszystkie drogi prowadzą do Szumina
Szumin sezon 2023

  • Wszystkie drogi prowadzą do Szumina

    Grafika: Kwiatek/Kwiaciarnia Grafiki

Zapraszamy na sezon 2023 w Domu Hansenów! Ogłaszamy nowy sezon zwiedzania Domu Hansenów. Po mazowieckich drogach do Szumina będziemy jeździć z Kwiatkiem (Tour de Varsovie). Każda wycieczka za start weźmie inną okoliczną miejscowość. Wspólne przejazdy wytyczą sieć dróg prowadzących do Szumina, które będą pretekstem do głębszego poznania okolic północnego Mazowsza.

Zjedź na dół strony. Znajdziesz tam szczegółowe kalendarium wydarzeń.

Na miejscu odbędą się warsztaty sitodruku i oprowadzania z Olą Górecka, Martą Przybył i Tomaszem Fudalą z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na specjalne sąsiedzkie oprowadzania zaprasza także Wanda Chróścicka, mieszkanka Szumina i sąsiadka Hansenów.

W tym roku pokażemy pierwsze rezultaty konserwacji Domu Zofii i Oskara Hansenów wykonane dzięki wsparciu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Eksperymentalny budynek należy do najmłodszych zabytków nowoczesnej architektury drewnianej w Polsce. Powstał w latach 1968–1970 w Szuminie, 80 kilometrów od Warszawy, we wsi usytuowanej w malowniczym starorzeczu Bugu.
Od 2014 roku Dom Hansenów znalazł się pod opieką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a pod koniec 2017 roku stał się własnością Muzeum. Kluczowym wydarzeniem w życiu domu w tym czasie było, poza ogromnym zainteresowaniem ze strony fanów architektury, wpisanie go do rejestru zabytków w 2018 roku. W uzasadnieniu podkreślono wartość historyczną założenia jako unikalnego przykładu realizacji teorii Formy Otwartej zaprezentowanej po raz pierwszy na kongresie CIAM w Otterlo w 1959 roku.

Muzeum od początku udostępnia Dom do zwiedzania w małych, wcześniej zapisanych grupach. Miarą jest liczba osób, które mogą zasiąść przy stole Hansenów i w prześwicie Domu.

Edukatorzy i kuratorzy Muzeum również w tym roku poprowadzą w Szuminie warsztaty rodzinne i zajęcia dla studentów szkół artystycznych, a także spotkania dla badaczy architektury.

Dom jest udostępniany w sposób zrównoważony, przy jednoczesnej obserwacji przemian najbliższego otoczenia przez socjologów i miejscowych aktywistów z Towarzystwa Przyjaciół Szumina. Zgłoszenia dla grup zorganizowanych do 20 osób (poza programem) przyjmujemy na adres: zapisy@artmuseum.pl
 

Jak mówi Kwiatek:

„Tegoroczny sezon wycieczek rowerowych do szumińskiego domu Hansenów przejedziemy pod hasłem: Wszystkie drogi prowadzą do Szumina. Wspólne przejazdy wytyczą sieć dróg prowadzących do Szumina, które będą pretekstem do głębszego poznania okolic północnego Mazowsza. Wycieczki mają charakter kolejowo-rowerowy. Z Warszawy Wileńskiej dojeżdżamy na miejsce startu Kolejami Mazowieckimi. Dalszą trasę pokonujemy w etosie turystyki rowerowej. W tempie wartkim, jednakże nieignorującym kontekstu.

Wycieczki są na tyle zróżnicowane, że będzie coś dla tych mniej i bardziej „fizycznych”. Epicko zapowiada się etap Małkinia-Szumin-Barchów, który będzie wiódł częściowo po rozlewiskach Bugu. Za to wykon: Łochów-Szumin-Barchów, wydaje się idealny dla tych wszystkich, którzy mają rower. Jednak wycieczka jest tylko preludium do tego, co czeka w Szuminie. Oprowadzanie po domu Hansenów i warsztat sitodruku. Każdy z uczestników będzie mógł własnoręcznie odbić sitem przygotowany specjalnie na tę okazję mikrograf szumiński inspirowany domem Hansenów

Trasy wycieczek wiodą po lokalnych asfaltowych lub szutrowych drogach o małym natężeniu ruchu. Ostatni dojazdowy odcinek do Szumina wiedzie szutrami. Przejazdy odbywają się po drogach z otwartym ruchem ulicznym. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Każdy z uczestników jedzie na swoją odpowiedzialność”.

Planujesz odwiedzić Dom Hansenów? Koniecznie zapoznaj z zasadami zwiedzania tego miejsca: 

• Dom jest udostępniany do zwiedzania w małych grupach – maksymalnie 20-osobowych, przy czym ze względów konserwatorskich wewnątrz domu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 9 osób.
• Udział w wycieczkach i zwiedzanie domu są odpłatne, wymagają wcześniejszego zakupu biletów na wybrany termin przez sklep.artmuseum.pl. Bilet normalny: 40 zł, bilet ulgowy: 20 zł.
• Bilet można kupić online lub nabyć w kasie Muzeum nad Wisłą.
Sprzedaż biletów startuje w poniedziałki o g. 10:00M Sklepie.
• Zakup biletów i udział w wycieczce oznacza akceptację Regulaminu Zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Regulamin określa szczegółowe zasady rezerwacji i zakupu biletów. 
 

Tour de Varsovie to projekt kolarskiej eksploracji kontekstu, w którym tkwimy, flaneryzm rowerowy. Tour de Varsovie bezpośrednio odwołuje prapoczątków kolarstwa, czyli turystyki rowerowej, która przyczyniła się do popularyzacji roweru jako środka komunikacji czy narzędzia sportu, ale stylu życia. Rower, to już nie tylko sport i zdrowie, dla coraz większej grupy użytkowników pewien etos. Wybieram rower, bo to dobre nie tylko dla mnie, ale również dla świata. Tour de Varsovie jest członkiem inicjatywy „Nowe Dynasy”, która walczy o uratowanie toru kolarskiego Orzeł na warszawskim prawy brzegu.

facebook.com/letourdevarsovie
instagram.com/tourdevarsovie

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
08:40 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Urle-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie Tomasza FudaliDom Zofii i Oskara Hansenów
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzania Oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzania Oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzania Rodzinne oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzania Rodzinne oprowadzania po domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
07:45 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Małkinia-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Sąsiedzkie oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Wanda Chróścicka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
07:45 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Sadowne Węgrowskie-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie sąsiedzkie Sąsiedzkie oprowadzanie po Domu Hansenów Oprowadza Wanda Chróścicka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Rodzinne oprowadzanie po Domu Hansenów w SzuminieOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzanie Rodzinne oprowadzanie po Domu Hansenów w SzuminieOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Rodzinne oprowadzanie po Domu Hansenów w SzuminieOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
14:00 Oprowadzanie Rodzinne oprowadzanie po Domu Hansenów w SzuminieOprowadza Aleksandra Górecka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Karolina Iwańczyk
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po Domu HansenówOprowadza Karolina Iwańczyk
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
07:45 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Prostyń-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie sąsiedzkie Sąsiedzkie oprowadzanie po Domu Hansenów Oprowadza Wanda Chróścicka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
12:00 Oprowadzanie sąsiedzkie Sąsiedzkie oprowadzanie po Domu Hansenów Oprowadza Wanda Chróścicka
W cyklu „Wszystkie drogi prowadzą do Szumina”
Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów
08:40 Wycieczka Wszystkie drogi prowadzą do SzuminaWycieczka rowerowa Łochów-Szumin-Barchów Dom Hansenów w Szuminie
ul. Mlekicie 4, Szumin, gm. Łochów