Szkoła w Muzeum

  • Szkoła w Muzeum

    fot. Kuba Mozolewski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na lekcje muzealne towarzyszące bieżącym wystawom.

Aby ułatwić przygotowanie do wizyty zespół Użyj Muzeum opracował listę tematów wychodzących od wątków poruszanych na aktualnej wystawie i odpowiadających poszczególnym szczeblom edukacji. Po rozmowie z opiekunem chętnie dostosujemy program zajęć do indywidualnych potrzeb grupy. Przeszkoleni edukatorzy i edukatorki przeprowadzą lekcję z audiodeskrypcją, w Polskim Języku Migowym (z możliwością tłumaczenia na polski język foniczny) lub dostosowaną do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną. Dbamy o to, by przestrzeń, w której odbywają się zajęcia pozbawiona była barier architektonicznych. Pracujemy również z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W celu dostosowania lekcji muzealnych do indywidualnych potrzeb uczniów prosimy o kontakt z koordynatorką programu Muzeum Dostępne pod adresem muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Więcej informacji o lekcjach muzealnychdostępności budynku.
 

Zobacz także: