Punkty widzenia
Oprowadzania międzypokoleniowe po wystawie „Daniel Rycharski. Strachy”

  • Punkty widzenia

    Daniel Rycharski, "Strachy", Kurówko, 2018. Fot. Daniel Chrobak

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do Muzeum nad Wisłą na kontynuację cyklu „Punkty widzenia. Oprowadzania międzypokoleniowe”.

Czy podobny sposób odbioru i rozumienia dzieł sztuki zależy od wieku?

Sprawdzają to w praktyce dwie przewodniczki Muzeum, Bogna Stefańska i Jolanta Woch, przedstawicielki młodszego i starszego pokolenia. Na wystawie „Daniel Rycharski. Strachy” przyglądać się będą wybranym pracom z perspektywy własnych zainteresowań, doświadczeń życiowych, wiedzy i odmiennych, właściwych każdemu z pokoleń, kodów kulturowych.

Spotkania zaplanowane są według następującego porządku:

22 lutego 2019
Co to jest wieś?

13 marca 2019
Wiara i tęcza

3 kwietnia 2019
Sztuka, wieś, LGBT

Bogna Stefańska

studentka Historii Sztuki na ASP w Warszawie, absolwentka katedry Projektowania Ubioru w Krakowie. Pracuje w polu kultury, obecnie jako opiekunka widzów i wystaw w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współdziałaczka Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Zainteresowana feministycznymi działaniami z pogranicza świata sztuki i aktywizmu.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Wydarzenia z tego cyklu: