Poetic Justice
Poetycki wymiar sprawiedliwości

  • Poetic Justice

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na tegoroczną odsłonę Departamentu Obecności, programu publicznego Muzeum, którego sercem jest instalacja „Demos” Andreasa Angelidakisa, prezentowana wcześniej podczas Documenta 14 w Atenach w ramach programu Parlamentu Ciał, poświęconego demokracji, suwerenności i gościnności we współczesnej Europie.

Od lutego do listopada w Muzeum odbędzie się całoroczny moduł pod nazwą „Poetic Justice: poetycki wymiar sprawiedliwości”, któremu towarzyszyć będą indywidualne prezentacje i spotkania postaci z pola kultury z aktywistkami i aktywistami.

Wspólnie z poetką Eileen Myles, pisarką Rebecką Solnit, komentatorkami życia społecznego Ash Sarkar, Agatą Pyzik i Kają Puto, badaczkami Joanną Ostrowską, Krystyną Duniec, Joanną Tokarską-Bakir, oraz artystkami Irminą Rusicką, Alex Freiheit i Metahaven poszukamy nowych – czasem lirycznych i afektywnych – języków krytycznych oraz kanonów estetycznych o aktualnym znaczeniu politycznym. Okazją do tych spotkań a jednocześnie ich kulminacją będzie wrześniowa wystawa w Muzeum nad Wisłą badająca zaangażowanie artystów w walkę przeciwko różnym przejawom faszyzmu na przestrzeni ostatnich 90 lat.

W programie nie zabraknie również letniej rezydencji performatywnej z udziałem Komuny Warszawa, jednego z ważniejszych niezależnych teatrów awangardowych w Polsce, który w 2019 roku obchodzi trzydziestoletnią rocznicę swojej działalności.

Zobacz także:

Wydarzenia z tego cyklu: