Marksizm i sztuka
Muzeum Otwarte 2013/2014

  • Marksizm i sztuka
    Krzysztof M. Bednarski, „Portret Karola Marksa”, 1978

Marks i marksizm to w Polsce ciągle tabu. Także w odniesieniu do sztuki. Jego myśl utożsamiana jest najczęściej z ideologią komunizmu, nawiązania, przypisy, cytaty, opatrywane są odpowiednim zastrzeżeniem.

Czy można czytać Marksa bez tych obciążeń? Jego myśl zainspirowała kilka generacji historyków i krytyków sztuki oraz twórców teorii estetycznej. Bez Marksa nie ma Lenina, to prawda. Ale bez Marksa nie ma też Lacana i Žižka, Clementa Greenberga i Stefana Morawskiego, Waltera Benjamina i Griseldy Pollock. Cykl wykładów „Marksizm i sztuka” bierze się z poczucia, że trzeba odnaleźć zagubione ogniwo. Oraz z przekonania, że kiedy przedmiot pozostaje nieznany, niemożliwa jest jego rewizja.

Wykłady zorganizowane wspólnie z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego mają na celu badanie związków między wybranymi zagadnieniami historii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii sztuki w Polsce, a marksizmem. Przyjrzymy się historii recepcji języka marksistowskiego do przełomu 1989 roku i zapytamy o jego aktualny potencjał. W polu zainteresowań pojawi ujęcie nowoczesności u Karola Marksa, myśl o sztuce Waltera Benjamina, Stefana Morawskiego, György Lukácsa, Władysława Strzemińskiego oraz estetyka feministyczna.

W programie: prof. Andrzej Turowski, prof. Agata Bielik-Robson, dr hab. Adam Lipszyc, prof. Zofia Rosińska, dr Magdalena Radomska, dr Luiza Nader, dr Ewa Majewska.
 

Dokumentacja cyklu:

Zobacz także:

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

17:00 Wykład Różnicując kanon. Feminizm, marksizm i psychoanaliza w teorii sztuki Griseldy PollockWykład dr Ewy Majewskiej
W cyklu „Marksizm i sztuka”
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Sala na Pańskiej
Pańska 3, Warszawa