KULTOUR ONLINE
Trwa rekrutacja do programu edukacyjnego

  • KULTOUR ONLINE

Czym jest sztuka współczesna? Jakie są jej formy? Co łączy cztery różne instytucje: teatry i galerie?

KULTOUR to program edukacyjny, który powstał w 2019 roku z inicjatywy czterech instytucji kultury: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera, TR Warszawa i Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Jego celem jest poszerzenie kompetencji kulturowych młodzieży poprzez zapoznanie jej ze sztuką współczesną.

KULTOUR to okazja do dyskusji na temat roli i wpływu kultury na otaczający nas świat. W ramach programu przygotowaliśmy 4 spotkania z edukatorkami, które dotyczyć będą różnych obszarów związanych ze sztuką i jednocześnie staną się przestrzenią do poznania istotnych instytucji kultury na mapie Polski, zajmujących się sztuką współczesną. Zajęcia prowadzone będą przez edukatorki w parach - jedna osoba reprezentować będzie muzeum, a druga teatr, tak aby wskazać uczestnikom na istotny aspekt przenikania się sztuk i jednocześnie prowadzić spotkanie różnorodnymi metodami z pogranicza pedagogiki teatru, edukacji kulturalnej, animacji i historii sztuki.

W ubiegłym roku szkolnym w ramach programu chętne klasy szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział w specjalnych warsztatach organizowanych podczas wizyt w siedzibach dwóch muzeów i dwóch teatrów warszawskich. W czasie spotkań uczniowie oglądali wystawy i brali udział w zajęciach teatralnych i muzealnych

W związku z wyzwaniami, które postawiła przed instytucjami kultury pandemia, w nowym roku szkolnym proponujemy wersję online programu KULTOUR złożoną z czterech spotkań na platformie Zoom. W rozmowach udział wezmą edukatorki, które opowiedzą uczestnikom o charakterze swoich instytucji i jednocześnie zaproszą grupy do działań performatywnych.

INFORMACJE O WARSZTATACH

  • Zajęcia dla grup zorganizowanych/klas ze szkół ponadpodstawowych
  • 4 warsztaty w cyklu, tematy i opisy poszczególnych warsztatów poniżej
  • Czas trwania pojedynczych warsztatów online: około 90 minut
  • Zajęcia realizowane online na platformie Zoom
  • Warsztaty mogą być realizowane w godzinach 8:00–16:00, dokładny termin ustalany bezpośrednio z koordynatorem/koordynatorką grupy
  • Rekrutacja grup trwa do 30 września 2020

ZGŁOSZENIA GRUP/KLAS DO PROGRAMU PRZYJMOWANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA.

  • Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  • Koszt całościowy: 200 zł za udział całej klasy/grupy w programie (50 zł za warsztaty, 4 warsztaty w ramach cyklu)

Koordynatorzy i koordynatorki grup zakwalifikowanych do udziału w programie KULTOUR zostaną powiadomieni mailowo i zaproszeni do udziału w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się onilne na platformie Zoom. Podczas spotkania koordynatorzy i koordynatorki otrzymają wszystkie informacje organizacyjne dotyczące programu i poznają osoby prowadzące program. 

OTWARTE POLE

warsztaty o Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Czym jest nowoczesność, a czym sztuka nowoczesna?
Kto zajmuje się tworzeniem dzieł sztuki?
Jakie tematy podejmują współcześni artyści?

Uczestnicy i uczestniczki spotkania zostaną zaproszeni do rozmowy na temat sztuki współczesnej, skojarzeń i stereotypów z nią związanych. Podczas pracy warsztatowej uczniowie i uczennice zajmą się samodzielną interpretacją wybranych dzieł, które znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Za pośrednictwem Zooma uczestnicy i uczestniczki przedstawią efekty pracy w wersji performatywnej oraz wizualnej.

Prowadzące:
Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
Anna Rochowska (TR Warszawa)

SKĄD SIĘ BIORĄ WYSTAWY?

warsztaty o Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki

Jak działa galeria sztuki? Ile osób jest potrzebnych, żeby stworzyć wystawę?
Czy galeria też ma swoją scenę i kulisy?
Czy kurator wystawy ma coś wspólnego z reżyserem?

Uczestnicy i uczestniczki warsztatów odwiedzą wirtualnie ponad stuletni gmach Zachęty i dowiedzą się, jak funkcjonuje ta artystyczna przestrzeń. Na konkretnych przykładach prześledzą proces powstawania wystaw oraz poznają zadania pracowników i pracownic różnych działów. Następnie sami wcielą się w ich role i w zespołach opracują projekty wystaw i wydarzeń.

Prowadzące:
Karolina Iwańczyk (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)
Natalia Grzędzińska (Teatr Powszechny im. Z. Hübnera)

POSZUKIWANIA KATHARSIS I AURY

warsztaty o TR Warszawa

Co nas współcześnie porusza?
Co to jest katharsis i aura?
Gdzie i czy można ich jeszcze doświadczyć?

Warsztaty o teatrze TR Warszawa ogniskować się będą wokół zagadnień związanych z “przeżywaniem” różnych form twórczości artystycznej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w performatywnych ćwiczeniach, w których na żywo będą improwizować tekst i tworzyć bazę cech sztuki, która ich porusza.

Prowadzące:
Anna Kurelska (TR Warszawa)
Karolina Iwańczyk (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki)

NOWOCZESNA INSTYTUCJA KULTURY

warsztaty o Teatrze Powszechnym im. Z. Hübnera

Jak dziś wygląda współczesna instytucja kultury?
W jaki sposób może angażować swojego odbiorcę?
Jakie ważne tematy powinien podejmować teatr?

Podczas spotkania zastanowimy się, z jakich środków wyrazu mogą korzystać artyści i osoby związane ze sztuką, aby przedstawiać za jej pośrednictwem istotne dla siebie kwestie. Uczestnicy i uczestniczki zostaną zaproszeni do twórczej refleksji nad ważnymi tematami. Uczniowie i uczennice stworzą w grupach teatralne projekty osobistych działań twórczych.

Prowadzące:
Natalia Grzędzińska (Teatr Powszechny im. Z. Hübnera)
Marta Przybył (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Zobacz także: