Bez tytułu (Hommage à Gawron), 1985. (1-2/2)

Zbigniew Libera występuje na zdjęciach przyjmując pozycję podobną do martwego kota, obok którego położył się na chodniku. W tej pracy po raz kolejny ciało artysty jest ważną częścią koncepcji i, równocześnie, środkiem wyrazu. Ciało ludzkie zestawione z martwym zwierzęciem leżącym obok nabiera innego sensu - kontekst ten po raz kolejny osłabia zmitologizowane, pokorne podejście do śmierci i narusza stały układ pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Można uznać tę pracę za pierwsze próby na polu posthumanizmu - antropocentryzm zostaje naruszony, zwierzę ludzkie i pozaludzkie występują tu na tych samych prawach.

Czytaj więcej