Autoportret (closed circuit), 1984 (1-1/1)

Praca przedstawia wizerunek artysty, który wykonuje zdjęcie samemu sobie. W tym wypadku jednak artysta nie posłużył się lustrem, zastosował nowoczesną jak na tamte czasy technikę wideo artu (dokładniej rzecz biorąc zastosował tu metodę closed circuit, która opisana została przy okazji pracy „Warkoczyk“). Libera nakręcił film, na którym wykonuje fotografię, a następnie nagranie to wyświetlił na ekranie telewizora. Kadry z tego filmu stały się dopiero gotową pracą.

Czytaj więcej