\"Prywatne poglądy” (wystawa zbiorowa), Galeria Akumulatory 2, Poznań 1978 (1-5/5)

"Do udziału w wystawie zaproszonych zostało dwunastu artystów i teoretyków sztuki, w większości związanych już wcześniej z działalnością galerii. Każdy z autorów reprezentowany był jedną pracą bądź tekstem teoretycznym. Z fromalnego punktu widzenia były to instalacje (Włodzimierz Borowski), dokumentacje (Jerzy Rosołowicz, Krzysztof Wodiczko), fotografie (Andrzej Dłużniewski), obiekty przestrzenne (Jerzy Kałucki), rysunki (Andrzej Bereziański, Jarosław Kozłowski), projekty (Andrzej Wielgosz), interwencje (Zbigniew Makarewicz). Teksty dotyczyły takich zagadnień jak: relacja między artystą a naturą (Andrzej Kostołowski), sztuką a intelektem (Alicja Kępińska), sztuką a tajemnicą (Andrzej Jur). Pokazane prace i teksty, bardzo zróznicowane pod względem treści i form artykulacji, łączyły podobne postawy twórcze i korespondujące ze sobą kategorie myślenia o sztuce. Wystawa manifestowała przekonanie, że sztuka w swojej istocie jest sferą działalności prywatnej, niezależną od kontekstów zewnętrznych, przeciwną jakiejkolwiek unifikacji oraz narzucanym standardom świadomości kolektywnej"

(Bożena Czubak, Jarosław Kozłowski, Nieprzekupne oko. Galeria Akumulatory 2, 1972-1990, Warszawa 2012)