Wystawa Włodzimierza Borowskiego w Galerii Rzeźby w Warszawie, 1990 (1-3/3)

"Instalacja ta jest demonstracją. Ażeby widzowi nie dać szansy do własnej i wygodnej dla jego spokoju interpretacji - oświadczam - nie jest to akt rozpaczy - to wściekłość.

Wyładowawszy trochę tej energii - jako uspokojenie i symbol nadziei - wprowadziłem fotograficzne reprodukcje 'kobiet brzemiennych' - rzeźb Xawerego Dunikowskiego - wielkiego artysty zagłaskanego przez reżim. Jesteśmy w jego pracowni"