„Węzeł Apokalipsy”, Kościół św. Krzyża, Warszawa 1984 (1-7/7)

Zorganizowana przez Janusza Boguckiego i Ninę Smolarz w Kościele św. Krzyża w Warszawie - wystawa "Apokalipsa. Światło w ciemności" - odbyła się w grudniu 1984 roku, niecałe dwa miesiące po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Składała się z dwóch części: w podziemiu kościoła pokazano instalacje Włodzimierza Borowskiego, Jerzego Kaliny, Grzegorza Kowalskiego i Romana Woźniaka. W drugiej części wystawy, w sali katakumbowej zgromadzono prace nawiązujące do tematu apokalipsy, rozumianej jako katastrofa historyczna, polityczna lub osobista. Podobnie jak inne wystawy „przykościelne”, organizowane w latach 80., tak i ta była odczytywana w kontekście aktualnej sytuacji politycznej i społecznej.

Instalacja Borowskiego „Węzeł Apokalipsy” zajmowała przestrzeń między czterema filarami. Filary oplatały sznury, pośrodku nad lustrem poplamionym czerwoną farbą zwisał węzeł - obwiązany sznurami kamień.

W latach 80. Borowski brał udział w kilku wystawach przykościelnych: m.in. w „Znaku Krzyża” w kościele przy ul. Żytniej w Warszawie (1983), w „Apokalipsie. Świetle w ciemności” w Kościele Św. Krzyża (1984), w „Drodze Świateł” w kościele przy ul. Żytniej (1986), w wystawie w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (1986) i „Labiryncie” w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego (1989).