„Widzieć czy słyszeć”, Galeria Akumulatory 2, Poznań 1983 (1-9/9)

Wystawa składała się z dwóch realizacji. Pierwszą stanowił cykl obrazów - ośmiu prostokątów szarego niezagruntowanego płótna bez ram. Na marginesie każdego z nich powtarzało się odręcznie napisane słowo "byłem", na kilku widoczne były także czerwone ślady rysunków czy znaków. Na drugą realizację zatytułowaną Tryptyk z przerwami składały się trzy rysunki (również na surowym płótnie), wykonane z zamkniętymi oczami przez żonę, i córkę artysty oraz umaczanymi w farbie łapami jamnika.