Archiwum Performansu to projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie skupiony na gromadzeniu, archiwizowaniu, badaniu i udostępnianiu w internecie materiałów związanych z historią sztuki performansu w Polsce.

Celem jest stworzenie w miarę kompletnego archiwum najważniejszych realizacji, twórców i wydarzeń, od początków tej sztuki w latach 60. XX wieku do dzisiaj. Punktem wyjścia do projektu są dokumentacje performansów już zgromadzone w Muzeum - wchodzące w skład Filmoteki Muzeum oraz Archiwum Artystów, które uzupełnione zostały o kilkadziesiąt nowych filmów oraz ponad tysiąc fotografii.

Przeczytaj więcej