FOLISH part 3, 2015 (1-1/1)

„FOLISH part 3”, Galeria SCC Isfahan, Iran, 2015 (kurator: Alireza Labeshka)


Artyści Izabela Chamczyk i Farzad Azimbeik spędzili razem miesiąc, rozmawiając ze sobą, jedząc, śpiąc w jednym mieszkaniu, poznając siebie oraz kulturę i historię swoich krajów.
To doświadczenie naprowadziło ich na na pomysł zrobienia performansu FOLISH – tytuł pochodzi od słów „Farsi” i „Polish”, nazw ich narodowych języków. Spędzając ze sobą wiele czasu, niejednokrotnie naturalnie, zmęczeni językiem angielskim, mówili do siebie w swoich własnych językach.
Artyści postawili sobie pytanie, czy człowiek mimo obcości języka może się POROZUMIEĆ z drugim człowiekiem? Jaką rolę odgrywa mowa ciała, przyzwyczajenia, uważność, wyczucie, empatia?
Działanie powstało pod wpływem opowieści o Celtach i faktu, że w Iranie panuje prohibicja. Celtowie w pewnym momencie zetknęli się z działaniem nieznanego im wcześniej wina, które przybyło do nich na statkach. Od momentu poznania alkoholu Celtowie najważniejsze narady przeprowadzali dwa razy: na trzeźwo i po winie. Nie do końca rozumieli, co się z nimi dzieje po wypiciu wina, uznawali to za inny stan świadomości, którego nie można lekceważyć. Zaczęli więc notować wyniki obrad po winie i porównywali z tymi przeprowadzonymi na trzeźwo.
Artyści zdobyli z wielkim trudem nielegalne wino i po jego wypiciu także próbowali się skomunikować.