Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Film dokumentalny Kosuth - Świdziński. Spotkanie w Rzymie, w reżyserii Piotra Weycherta, jest dokumentacją podróży i spotkania Jana Świdzińskiego z Josephem Kosuthem w rzymskiej pracowni amerykańskiego artysty. Świdziński z Kosuthem znali się z korespondencyjnych debat wokół sposobu funkcjonowania sztuki, osobiście spotkali się tylko raz, w latach 70. Kosuth pozostawał ważnym punktem odniesienia dla twórczości Świdzińskiego, ogłoszony przez niego manifest sztuki konceptualnej w 1976 roku był polemicznym rozszerzeniem postulatu antropologizacji sztuki (anthropologized art) amerykańskiego artysty.

W filmie Weycherta oglądamy rozmowę obu twórców po ponad 30 latach od ich ostatniego spotkania. Odbywa się ona w rzeczywistości, w której postulowane przez nich w latach 70. idee zostały przyswojone przez świat sztuki, jak również przez branżę kreatywną i reklamę, więc nie stanowią już przedmiotu żywego sporu. Świdziński docieka szczegółów z przeszłości, dzieli się też nowym odkryciami lekturowymi. Wspomnieniowe tony w rozmowie przenikają się z namysłem nad kondycją współczesności – diagnozowaną wówczas jako „postmodernistyczną”.

(MP)