Archiwum Polskiego Performansu

Opis pochodzi ze strony Filmoteki Muzeum

Film Kamienienie stanowi dokumentację akcji przeprowadzonej przez Alicję Żebrowską w 1993 roku w Centrum Rzeźby w Orońsku. Naga artystka została zamknięta w kamiennym sarkofagu rozgrzanym do temperatury ludzkiego ciała. Z biegiem czasu kamień stygł. Gdy jego temperatura spadła poniżej 36 stopni Celsjusza, Żebrowska opuściła sarkofag, który przez około pół godziny skutecznie odgradzał ją od bodźców świata zewnętrznego.

Wyraźnie nakreślając w swoim działaniu opozycję „martwe – żywe”, artystka silnie akcentuje aspekt medytacji, być może rytualnej, mającej prowadzić do zawiązania się dialogu między energią człowieka i energią nieożywionej przyrody. Nie ulega wątpliwości, że ów dialog jest jednocześnie konfrontacją – prefiguracją ostatecznego starcia z siłami natury, które zawsze kończy się dla człowieka porażką. Kamienienie przywołuje zatem stany graniczne związane z opuszczeniem własnego ciała, z doświadczeniem śmierci.

Sytuacja ta naznaczona jest paradoksalną inwersją. Rozgrzany do temperatury 36,6 stopnia Celsjusza kamień nabiera właściwości ludzkiego ciała – i to on stygnie, podczas gdy zamknięte w nim ludzkie żywe ciało zachowuje swoją ciepłotę. Człowiek także się zmienia, choć zamiast procesów rozkładu mamy do czynienia z głębokimi przemianami emocjonalnymi i mentalnymi (doznania artystki podczas akcji były tak silne, że jej powtórzenie okazało się niemożliwe).

Opis na podstawie: I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002; K. Wielebska, Śmierć hodowcy motyli, [w:] katalog wystawy, lokal_30, Warszawa 2011.
 

(ŁM)