Słowa kluczowe: Kardyna������������������������������������������������������