„Kardynał“ i „Wieczerza“, Galeria Dziekanka w Warszawie, 6 - 13 XII 1991 (1-50/124)


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3