2000/01 (1-44/44)

"Next"
W tym roku w programie pracowni po raz pierwszy pojawiło się nowe zadanie grupowe zatytułowane "Next". Jego formuła była ściśle związana z wprowadzeniem do pracowni wideo jako jednego z podstawowych narzędzi. Każdy student miał za zadanie wykonać krótkie działania przed kamerą przy użyciu dowolnych środków. Przestrzeń i sytuację ograniczały dwa umowne punkty: wejście i wyjście. Efektem końcowym był film zmontowany z sekwencji następujących po sobie działań.
Zadanie to przypominało w swojej formule Obszar Wspólny Obszar Własny, z tym, że propozycja każdego z uczestników miała wyraźnie indywidualny charakter i pomyślana było jako zamknięta całość. Nacisk był raczej na stworzenie własnej wypowiedzi niż na komunikację z innymi uczestnikami.

Program pracowni na rok 2001/2002

Semestr zimowy

Zadanie I.

Rok II: Autoportret (2 warianty do wyboru)
1. Głowa lub popiersie w realistycznym warsztacie rzeźbiarskim (glina, gips)
2. Autoportret wyrazowy. Np. maska (kamuflaż) lub autodemaskacja. Środki dowolne

Rok III i IV: Dekonstrukcja / polichromia.
Dane: Akt wykonany w ub. roku, dowolne środki wyrazu
Wymagane: Używając koloru, kolażu, cięć, itp. Dokonać dekonstrukcji formy tak, aby powstała nowa jakość kompozycyjna i wyrazowa.

Zadanie II.
Akt męski. Subiektywne studium natury (porównywalne z naturą). Dla roku II, III, IV.

Semestr letni:

Zadanie I.
Subiektywne studium natury: dwie czaszki.
Dane: czaszka ludzka i zwierzęca (naprzeciw siebie)

Zadanie II.
Kompozycyjne. Dwa hasła (sentencje rzymskie) do wyboru: „Byłem kim jesteś, będziesz kim jestem” albo „Chwytaj dzień”.
Wymagane: rzeźbiarska (przestrzenna) interpretacja wybranego hasła. Uzasadnienie wyboru w formie krótkiego eseju.

Zadanie III. Kompozycyjne
Temat: Następny, Next, Nächster...
Dane: Własna postać lub jej substytut. Konkretna przestrzeń zawarta między punktami: wejściem i wyjściem
Czas: 2-4 minuty
Dowolne środki wyrazu, np. mobilna forma (rzeźba na kółkach), performens, projekcja na przestrzenne tło... inne
Dźwięk towarzyszący
Wymagane: Nadać indywidualny charakter przebytej drodze (między wejściem i wyjściem). Zakomponować czas i przestrzeń.
Uwaga: praca będzie dokumentowana (video).

[Relacja: www.artmuseum.pl/archiwa.php?l=0&a=4&id=3076]