Archiwum Historii Mówionych Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia

Historie Mówione Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia


Projekt Historii Mówionych Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia powstał z inicjatywy Koła Sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia przy MSN w lutym 2022 roku. Przez kolejne trzy miesiące, podczas cyklicznych warsztatów, uczestniczki i uczestnicy projektu zdobyli merytoryczną i praktyczną wiedzę, która pozwala na przeprowadzenie wywiadów z byłymi pracownikami i współpracownikami Studia.

Uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z metodą tworzenia wywiadów narracyjnych zapożyczoną z trwającego już pięć lat projektu badawczego Historie Mówione Nowoczesności prowadzonego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stanowi on zbiór osobistych wywiadów biograficznych z artystkami i artystami. Zastosowana metoda oral history pozwala na wielopoziomową rejestrację opowieści, podąża za pamięcią i wątkami wybranymi przez narratorkę lub narratora, pozwala rozmówcy na otwartość i swobodę wypowiedzi. Wywiad tego typu stanowi pogłębioną pracę z pamięcią.

W odróżnieniu od Historii Mówionych Nowoczesności, gdzie bohaterkami i bohaterami są artystki i artyści opowiadający swoją biografię, w naszym projekcie bohaterem jest Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, o którym przez własne biografie opowiadają rozmówczynie i rozmówcy. Niniejsza publikacja otwiera cykl wywiadów, które za pomocą subiektywnego wielogłosu w żywy sposób uzupełniają wiedzę o Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia.

Swoją historię związaną ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia zechcieli opowiedzieć: Barbara Okoń-Makowska, Wojciech Makowski, Elżbieta Sikora, Krzysztof Szlifirski.


Prowadzenie warsztatów:
Magdalena Drągowska – historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych Studiów Muzealniczych w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2016 roku pracuje w Archiwach Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2018 współtworzy projekt
Historie Mówione Nowoczesności razem z wykładowcami i studentami na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prowadzący wywiady:
Marzena Szychułda, Grzegorz Trela, Magdalena Ochał, Agnieszka Dragon.


Opieka organizacyjna i merytoryczna: Marta Skowrońska-Markiewicz, Jolanta Woch

Montaż, publikacja: Magdalena Drągowska

Fot. Krzysztof Zborski, © Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie