Słowa kluczowe: krajobraz przemys������������������owy