Słowa kluczowe: Naukowc��w i Teoretyk��w Sztuki w Osiekach