Słowa kluczowe: Naukowc������w i Teoretyk������w Sztuki w Osiekach