Słowa kluczowe: Maria Ewa ������unkiewicz-Rogoyska