Człowiek opowiadający śmierć swego brata, 1967 (1-7/7)

Serię tę charakteryzują poruszający temat i silna ekspresja, którą fotograf wzmocnił kadrując tylko twarz i ręce mężczyzny. Kolejne ujęcia fotograficzne nadają jej charakter „filmowy”. Seria ta zapowiada późniejsze „wielkie serie”, które Kossakowski tworzył we Francji od 1970 roku do swojej śmierci w 2001 roku. Warto zaznaczyć, że to fotograf określił liczbę fotografii stanowiących cykl. Tak też było w przypadku kilku innych serii jak „Geometria wody”, „Spalone okno”, „Rzym”, „Apostołowie”, czy słynne „6 metrów przed Paryżem”. Tworzenie serii, a nie unikalnych ujęć było wyrazem poszukiwania przez Kossakowskiego nowego sensu fotografii.