Henryk Stażewski

Henryk Stażewski (1894-1988) był jednym z najważniejszych polskich artystów awangardowych. W międzywojniu należał do grup artystycznych Blok, Praesens, a.r. oraz międzynarodowej grupy Cercle et Carre. Był współzałożycielem Muzeum Sztuki w Łodzi. Po wojnie mieszkał w Warszawie.

Dla pokolenia młodych artystów i krytyków dorastających po wojnie, Henryk Stażewski, był nie tylko legendą, łącznikiem z przedwojenną tradycją awangardową, ale także przyjacielem, mentorem i artystą, który żywo reagował na to, co się działo.

Czytaj więcej