Tadeusz Kantor, Cricotage, 1965 (1-50/103)

Pierwszy happening Tadeusza Kantora – „Cricotage” – odbył się 10 grudnia 1965 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy ulicy Chmielnej w Warszawie. Tytułem nawiązywał do nazwy teatru „Cricot 2”, stworzonego przez Kantora w 1955 roku (nawiązującego do przedwojennego teatru Cricot). Na happening składało się wiele równoczesnych, nie powiązanych ze sobą działań.

Czytaj więcej


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3