Elżbieta i Emil Cieślarowie ”Punkty”, 1968 (1-3/3)

Wystawa Elżbiety i Emila Cieślarów miała miejsce w kwietniu 1968 roku. Artyści byli absolwentami warszawskiej ASP i uczniami Oskara Hansena, architekta i teoretyka, twórcy koncepcji „formy otwartej”.

Czytaj więcej