Prace Edwarda Krasińskiego, Zalesie,1968 (1-30/30)