Tadeusz Kantor, Multipart, 1970 (1-9/9)

„Multipart”, czyli „wystawa jednego obrazu w 40 egzemplarzach” miała miejsce w lutym 1970 w Galerii Foksal. Podczas pokazu galeria (będąca galerią niekomercyjną), prowadziła sprzedaż obrazów na warunkach określonych w napisanej przez artystę umowie. Umowa zobowiązywała nabywcę do powieszenia obrazu w domu w widocznym miejscu i udostępniania go odwiedzającym znajomym. Dzieło miało stać się przedmiotem dowolnych zabiegów, którym ktoś chciałby je poddać, dając upust swoim impulsom twórczym. Po upływie pół roku właściciel zobowiązany był odesłać obraz do galerii na wystawę prezentującą wszystkie multiple.

Czytaj więcej