Tadeusz Kantor, Gdzie są niegdysiejsze śniegi, 1982 (1-44/44)