Mur pokoju, Nada Prlja (1-50/236)

Miejsce: Friedrichstrasse, między Besselstrasse i Hedemannstrasse 

Na południowym krańcu Friedrichstrasse w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg mieszkająca w Londynie artystka Nada Prlja wzniesie „mur pokoju”. Pomimo natychmiastowych skojarzeń z niegdyś podzielonym miastem, projekt ten nie odnosi się do historycznego muru berlińskiego, ale do podziałów społecznych obecnych dziś w tej okolicy. Friedrichstrasse jest jedną z głównych ulic handlowych i osi północ–południe, która biegnie od Torstrasse w Mitte do Hallesches Tor w Kreuzbergu; do 1989 roku była ona również przedzielona na pół murem.

Dziś większa część ulicy jest pełna eleganckich butików i modnych restauracji, które ustępują w części południowej „problemowej” dzielnicy mieszkań socjalnych (niegdyś mieszczącej się na peryferiach Berlina Zachodniego), z wysokim wskaźnikiem bezrobocia i populacją składającą się w prawie 70 procentach z osób pochodzenia imigranckiego. Ten „niewidzialny” podział istniejący dziś w środku miasta zostanie zaakcentowany przez artystkę murem – aby uwidocznić nierówności społeczne i ekonomiczne, istnienie w mieście równoległych światów oraz pozycje zajmowane przez uprzywilejowanych i pokrzywdzonych. Nie zaskakuje więc fakt, iż proces uzyskania pozwolenia na wzniesienie muru spotkał się z protestami wielu grup interesu i członków społeczności, włączając w to władze szkolne oraz instytucje prywatne i publiczne. Sama lokalizacja muru reprezentuje przestrzeń, gdzie niektóre społeczności tracą możliwość wpływania na proces decyzyjny, i unaocznia potrzebę walki o swoje prawa. Jest to również miejsce, gdzie przegrana została jedna z walk przeciwko gentryfikacji. Niektórymi z licznych odniesień dla muru mogą być: budowa „linii pokoju” w Irlandii Północnej, aby zapobiec konfliktom pomiędzy grupami republikanów i lojalistów, lub mury, które są obecnie budowane na Cyprze i na Zachodnim Brzegu, a także zjawisko osiedli zamkniętych, powstających na całym świecie w celu oddzielenia bogatych od biednych. Poprzez mur Prlja zwraca uwagę na realia już istniejącej i wciąż rosnącej segregacji społecznej i ekonomicznej, która jest obecna tuż obok. Nada Prlja jest artystką, która pracuje głównie w przestrzeni publicznej. Urodziła się w Sarajewie, ma macedoński paszport, a od 1998 roku mieszka w Londynie.


Strony: 1 2 3 4 5


Strony: 1 2 3 4 5