New World Summit, Jonas Staal (1-50/215)

Miejsce: Sophiensæle, 4–5 maja 2012

New World Summit jest alternatywnym parlamentem dla prawnych i politycznych przedstawicieli grup znajdujących się aktualnie na międzynarodowych listach organizacji terrorystycznych. Nieprzejrzyste procedury, za pomocą których te listy są tworzone, są uważane przez wiele partii politycznych, organizacji zajmujących się prawami człowieka, a także prawników i filozofów za zagrożenie dla demokracji. Bardzo często uprzedzenia polityczne, stosunki dyplomatyczne oraz interesy gospodarcze i wojskowe odgrywają decydującą rolę w określaniu, czy dana organizacja jest „grupą terrorystyczną”.


Parlament New World Summit jest demokratycznym uzupełnieniem istniejącego porządku politycznego. Wydarzenie to kwestionuje politykę opartą na wykluczeniu i odmawiającą znajdującym się na liście grupom prawa do jakiejkolwiek formy prawdziwego udziału w życiu politycznym. New World Summit ma na celu stworzenie nowego typu publicznej przestrzeni politycznej, w której ograniczenia obecnego systemu demokratycznego mogą być omówione z przedstawicielami tych organizacji. Osoby biorące udział w szczycie nie są oskarżone ani ścigane, ale uważają się za mediatorów podstawowych zasad demokratycznych. Samo wydarzenie opiera się na pojęciu elementarnej demokracji i dążeniu do ideału otwartego, egalitarnego społeczeństwa.

New World Summit jest projektem mieszkającego w Rotterdamie artysty Jonasa Staala powstałym we współpracy z Younesem Bouadim (producent), Robertem Kluijverem (kurator), Paulem Kuipersem (architekt), Vincentem W.J. van Gerven Oei (redaktor) i Sjoerdem Oudmanem/the NWS Design Collective (designer).

www.newworldsummit.eu
 


Strony: 1 2 3 4 5


Strony: 1 2 3 4 5