New World Summit, Jonas Staal (1-50/215)

Miejsce: Sophiensæle, 4–5 maja 2012

New World Summit jest alternatywnym parlamentem dla prawnych i politycznych przedstawicieli grup znajdujących się aktualnie na międzynarodowych listach organizacji terrorystycznych. Nieprzejrzyste procedury, za pomocą których te listy są tworzone, są uważane przez wiele partii politycznych, organizacji zajmujących się prawami człowieka, a także prawników i filozofów za zagrożenie dla demokracji. Bardzo często uprzedzenia polityczne, stosunki dyplomatyczne oraz interesy gospodarcze i wojskowe odgrywają decydującą rolę w określaniu, czy dana organizacja jest „grupą terrorystyczną”.

Czytaj więcej


Strony: 1 2 3 4 5


Strony: 1 2 3 4 5