Pierwszy międzynarodowy kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, Yael Bartana (51-86/86)

I zadziwi się Europa
Pierwszy Międzynarodowy Kongres Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (JRMiP)
Miejsce: Hebbel am Ufer – HAU 1, 11–13 maja 2012

Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce (JRMiP) wzywa 3 300 000 Żydów do powrotu do Polski i odbudowania unicestwionej społeczności żydowskiej. Ruch został zainicjowany w roku 2007 przez izraelską artystkę Yael Bartanę i od tego czasu zyskał międzynarodowy rozgłos. Stawia on sobie za cel stworzenie warunków odpowiednich do powrotu Żydów do Europy. Współcześni Żydzi to nie ten sam naród, który został wygnany z Europy, a dzisiejsi Europejczycy nie są odpowiedzialni za ówczesne czystki etniczne. Być może to odpowiedni moment, aby zjednoczyć się na nowo i zmienić zarówno Europę, jak i Izrael na lepsze.
JRMiP jest odpowiedzią na współczesne czasy kryzysu, wyczerpania wiary i upadku starych utopii.

Czytaj więcej


Strony: 1 2


Strony: 1 2

ZOBACZ TAKŻE