Collection

  • Artur Żmijewski, , 1992
  • Artur Żmijewski, , 1992

Year: 1992
Format: 258H×92×60cm cm

Ownership form: deposit
Source: depozyt z kolekcji Dr. Osmana Djajadisastra
Index: MSN:413-24/2016
Acquisition date:

Other Works From That Artist