Join the choir! Приєднатися до хору!

Join the choir! Приєднатися до хору!

[Українська версія нижче]

We invite you to create the Refugees Welcome choir. A choir that will be the voice of what is so important now. A voice that expresses our fellowship, compassion, pain and disagreement.


During the Refugees Welcome pre-auction exhibition, we will meet several times to provide sound to selected fragments of the texts of the Geneva Convention.

We will present the result in the form of a performance on the Long Night of Museums, May 14.

REGISTRATION FORM

We cordially invite refugees from Ukraine and other places subject to war and conflicts. The language of music is transnational.

We are waiting for applications from people regardless of age. You don't need to have vocal experience. We invite people who are open to individual and group research and who like to experiment with non-standard means of expression.
* Persons under 18 years of age should provide consent to participate in the project from their parents / guardians.
Rehearsals will take place on Thursdays from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. The meeting place will be the Museum on the Vistula River. Project duration from April 8, 2022 to May 15, 2022.

The choir will be conducted by Sean Palmer, who specializes in conducting social choirs based on voices without accompaniment. He builds his performances using the group's energy, movement and passion. Sean Palmer is an actor, composer, director and voiceover. In 2010, he founded the GRE BADANIE Experimental Choir, with which he gave concerts in Poland, Great Britain and Italy. In the years 2014-2019 he was the artistic director, composer and conductor of the Social Choir of the POLIN Museum. Since 2010, he has been taking part in the "Era of Schaeffer" as a singer and actor. Since 2016, he has specialized in performances and artistic projects for young audiences. He is a member of the international educational project "The Sound in the Silence". Currently he runs MONT (Young Orchestra of Nowy Teatr) together with Dagna Sadkowska at Nowy Teatr in Warsaw. As a vocalist, he performs with The White Kites and William's Things.


Запрошуємо до створення хору Refugees Welcome. Хору, який висловить те, що зараз так важливо. Голосу, який озвучить нашу спільноту, наші співчуття, біль і незгоду.


Під час проведення передаукціонної виставки Refugees Welcome ми зустрінемося кілька разів, щоб озвучити вибрані фрагменти текстів Женевської конвенції.

Результат представимо у вигляді виступу в Ніч музеїв 14 травня.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Ми сердечно запрошуємо біженців з України та інших місць, де тривають військові дії та конфлікти. Адже мова музики не має кордонів.

Зголоситися до участі може кожен незалежно від віку. Вам не потрібно мати вокального досвіду. Ми запрошуємо людей, які відкриті до нових пошуків ( як самостійно, так і в групі) і люблять експериментувати з нестандартними засобами виразності.
* Особи віком до 18 років повинні надати згоду на участь у проекті від батьків/опікунів.
Репетиції відбуватимуться щочетверга з 17:00 до 19:00. Місцем зустрічі стане Музей на Віслі. Тривалість проекту з 8 квітня 2022 року по 15 травня 2022 року.

Керуватиме хором Шон Палмер, котрий має досвід роботи із самодіяльними хорами, що виконують музичні твори без акомпанементу. Він будує свої виступи, використовуючи енергію, рух і пристрасть групи. Шон Палмер — актор, композитор, режисер і лектор. У 2010 році він заснував експериментальний хор GRE BADANIE, з яким виступав у Польщі, Великобританії та Італії. У 2014-2019 роках був художнім керівником, композитором та диригентом Громадського хору Музею POLIN. З 2010 року бере участь в «Ері Шеффера» як співак і актор. З 2016 року спеціалізується на виставах та мистецьких проектах для молодіжної аудиторії. Учасник міжнародного освітнього проекту «Звук у тиші». Зараз, разом з Дагоною Садковською, керує MONT (Молодий оркестр Нового театру) у Новому театрі у Варшаві. Як вокаліст, він виступає з The White Kites і William's Things.