The set includes "Notatniki" ["Notebooks"]: "Martwa natura, sceny rodzajowe" ["Still Life, Genre Scenes"] (070), "Martwa natura" ["Still Life"] (364), "Pejzaż przez wieki" ["Landscape over Centuries"] (261), "Praca w obrazach" ["Labour in Paintings"] (015), "Praca, zawody" ["Labour, Occupations"] (360), "Obrazy radości" ["Images of Joy"] (011), "Postać" ["Figure"] (027), "Postać przez wieki" ["Figure over Centuries"] (014), "Portret dworski" ["Court Portrait"] (137), "Portret męski przez wieki" ["Male Portrait over Centuries"] (013), "Portrety Bizancjum i Mona_Lisa" ["Portraits of Bizantium and Mona_Lisa"] (346), "Breżniew, Lenin" ["Brezhnev, Lenin"] (358), "Rodzina i dzieci" ["Family and Children"] (017), "Gołe" ["Naked"] (355), "Kobiecy portret przez wieki" ["Female Portrait over Centuries"] (007), "Od Wenus do Madonny" ["From Venus to Madonna"] (012), "Kobieta w sztuce i w życiu" ["Woman in Art and Life"] (019),Read more