II Syncretistic Show of Włodzimierz Borowski, Foksal Gallery, 1966 (1-50/50)