Kolekcja „Architektury-murator” dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kolekcja \

Od 2 października do 4 stycznia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie można obejrzeć unikatową wystawę polskiej architektury współczesnej zorganizowaną przez miesięcznik „Architektura-murator" z okazji jubileuszu dwudziestolecia jego istnienia. Eksponowane w ramach wystawy makiety 25 wybitnych obiektów zrealizowanych w Polsce po 1989 roku pozostaną w formie daru w zbiorach Muzeum.

20 lat „Architektury-murator" to prawie 3000 prezentacji wybranych przez redakcję obiektów – realizacji polskiej architektury. Ponad 2600 budynków i przestrzeni rywalizujących w konkursie Życie w Architekturze. Także ponad 40 spotkań i konferencji, 20 konkursów, 11 wystaw oraz ponad 20 nagród za szatę graficzną.
„Architektura-murator" stanowi jedyny tak obszerny zapis historii architektury polskiej po 1989 roku.

Podsumowanie tych 20 lat skłania do podjęcia szczególnego wyzwania – stworzenia kolekcji najlepszych realizacji architektonicznych. Jest to przygotowana we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej kolekcja makiet obiektów, które miały decydujący wpływ na zmianę sposobu myślenia o architekturze w Polsce, które wyznaczały nowe trendy, szczególne momenty, wyróżniały się na tle pozostałych, są zapisem historii.

Kolekcja, przygotowana na dwudziestolecie przełomu 1989 roku przez obchodzący w tym roku 20. urodziny miesięcznik „Architektura-murator", pokaże, jak znaczące miejsce w polskiej transformacji zajmuje architektura. Nie tylko jak ważną społecznie, gospodarczo i kulturowo rolę pełni, lecz także jak silnym jest elementem identyfikacji, jak wielki ma wpływ na tworzenie wizerunku Polski na świecie.

W ramach kolekcji zaprezentowane zostaną makiety znanych i utytułowanych budynków zrealizowanych w Polsce w ciągu 25 ostatnich lat: Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Nowego Muzeum Śląskiego, Muzeum Kantora w Krakowie, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach czy stadionu PGE Arena w Gdańsku. Będzie można zobaczyć prace najlepszych polskich architektów, m.in. Stefana Kuryłowicza (Nautilius, Vitkac) i Roberta Koniecznego (Dom Aatrialny, Dom Bezpieczny), a także wybitnych architektów zagranicznych jak Helmut Jahn (wieżowiec Cosmopolitan) czy Fernando Menis.

Większość prezentowanych w Muzeum makiet powstała specjalnie dla celów tej wystawy, przy projektowym (i finansowym) zaangażowaniu poszczególnych architektów i pracowni, dzięki czemu – zgodnie z przewodnią ideą kolekcji – stanowi indywidualną ekspresję najważniejszych cech prezentowanych budowli oraz sposobu myślenia o makiecie jak o rzeźbie, modelu bądź wyrazie procesów projektowych. Ewa P. Porębska, pomysłodawczyni kolekcji, twierdzi, że dzięki temu można zbliżyć się do rozumienia fenomenu, jakim jest tworzenie koncepcji i realizacja wybitnej architektury.

Wyboru budynków dokonał wspólnie zespół miesięcznika „Architektura-murator” i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Każda z makiet ofiarowanych Muzeum została szczegółowo opisana, a obiekt, który reprezentuje - zanalizowany w kontekście historii polskiej architektury współczesnej. Co istotne, kilkaset innych ważnych obiektów architektury zrealizowanych po 1989 roku pojawia się także na wystawie w formie prezentacji multimedialnych.

Kolekcja „Architektury-murator" to zbiór unikatowy nie tylko w skali naszego kraju. Niewiele muzeów na świecie może poszczycić się kolekcjami modeli architektonicznych, które oprócz tego, że są ważnym i praktycznym narzędziem pracy architekta, często stanowią także miniaturowe dzieła sztuki. Przekrój historycznych i współczesnych obiektów, zaprezentowanych w formie makiet, znajduje się na przykład w muzeum sztuki i designu Victoria and Albert w Londynie.

Wystawa kolekcji „Architektury-murator" wzbogacona będzie o szereg wydarzeń towarzyszących. Zaplanowano uroczysty wernisaż, połączony z obchodami dwudziestolecia pisma „Architektura-murator". Od października do grudnia 2014 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej odbywać się będą spotkania i dyskusje poświęcone współczesnej architekturze w kontekście jej znaczenia dla kultury i gospodarki kraju.

Kolekcja „Architektury-murator”, po dwóch miesiącach prezentacji w centrum stolicy, w głównej sali wystawowej Muzeum (na powierzchni 1700 m²), znajdzie się w stałym posiadaniu tej instytucji, dołączając tym samym do wielu cennych obiektów kultury.

Sponsorami Kolekcji są: Larcore A2, Larson, Nowy Styl Group, PKN Orlen, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Rehau, Rockwool, Röben, Velux Polska.

Wydarzenia towarzyszące wystawie: