Daniel Rycharski. Strachy
Muzeum na Open’er Festival 2019

Daniel Rycharski. Strachy

„Daniel Rycharski. Strachy” to tegoroczna, ósma już odsłona projektu Muzeum na Openerze przygotowana we współpracy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Alter Art.

Po niekwestionowanym sukcesie w stolicy, wystawa w nowej aranżacji zaprezentowana zostanie festiwalowej publiczności. 

Wystawa „Daniel Rycharski. Strachy" to przegląd działalności twórcy, który współpracując z tak różnymi grupami, jak stowarzyszenia rolnicze i religijne, koła gospodyń wiejskich czy aktywiści LGBT+, mierzy się ze społecznymi strachami i uprzedzeniami. 

Zebrane na wystawie obiekty opowiadają o pozornie sprzecznym doświadczeniu bycia jednocześnie wierzącym artystą i gejem. Rycharski pracuje w konserwatywnej, wiejskiej społeczności nad nowymi sposobami emancypacji i pyta o przynależność do wspólnoty religijnej i jej granice.

Radykalne podejście Rycharskiego do wiary, które nie znajduje odpowiednika w sztuce polskiej, jest czynnikiem napędzającym jego praktykę artystyczną. Zakorzeniony w religii instytucjonalnie i rodzinnie, artysta proponuje praktykowanie wiary na własnych zasadach – które nazywa bezreligijnym chrześcijaństwem – uwzględniając tych, którzy dotychczas byli wykluczani ze wspólnoty religijnej.

Codziennie o 16:00 i 19.00 po wystawie oprowadzają Daniel Rycharski i kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wystawa przygotowana przez zespół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie we współpracy z artystą.

Muzeum na Open’erze jest projektem finansowanym przez Alter Art.

15.02 – 22.04.2019 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentowana była pierwsza indywidualna wystawa Daniela Rycharskiego, artysty działającego na styku różnorodnych światów społecznych: prowincji, kultury queer i wspólnoty wiary. 

Dokumentacja fotograficzna:

Zobacz więcej zdjęć