Chłoporobotnik i boa grzechotnik

Chłoporobotnik i boa grzechotnik

Wystawa „Chłoporobotnik i boa grzechotnik”, nawiązując do słów piosenki Agnieszki Osieckiej „Niech żyje bal”, bada wykreowaną przez władze PRL klasę chłopsko-robotniczą.

Ten „nowy obywatel”, wyłoniony po reformie rolnej, miał stać się nową warstwą wiodącą, z którą władza ludowa wiązała ogromne nadzieje. Z jednej strony postawa władz PRL wobec wsi skupiała się na „pracy u podstaw”: elektryfikacji i szerzeniu oświaty, z drugiej zaś strony, dzięki niedokończonej kolektywizacji, wieś stała się symbolem „polskiej drogi do komunizmu” opartej na prywatnej własności ziemi i przywiązaniu do tradycji.

Na wystawę składa się siedemdziesiąt obiektów, prezentujących trzy ahistorycznie skomponowane typologie wizualne. Pierwsza odpowiada temu, co w zakresie misji obyczajowej i cywilizacyjnej lansowała miękka propaganda, na przykładzie zawartości wydawanego w Warszawie tygodnika ilustrowanego „Nowa Wieś”, skierowanego do postępowej młodzieży z małych ośrodków. Druga, to atlas wizualny – publikowane na łamach pisma w latach 80. „Notatniki Fotograficzne” Władysława Hasiora – stworzone przez artystę obserwującego zmiany w kulturze ludowej, zachodzące pod wpływem środków masowego przekazu. Trzecia, to bestiarium samorodne stworzone przez artystów amatorów w wyniku szoku kulturowego (Józef Piłat), a czasem też animacji państwa (Stanisław Marcisz) zestawione z ludowością tworzoną na państwowe zamówienie przez artystów profesjonalnych, spółdzielnie, rzemieślników i chałupników.

W każdej z trzech opowieści wystawa zestawia to, co realistyczne, nastawione na modernizację i postęp, z tym, co romantyczne, często sentymentalne – gdyż związane ze światem, który przemijał. Odwołuje się do przestrzeni związanych z przemocą, często nieuświadomionych, twórczo „przepracowanych” przez artystów.

 


 

Kuratorka

Ewa Tatar

Oprawa graficzna

Paweł Olszczyński

Opieka konserwatorska

Ula Kusz

Zespół realizacyjny

Jakub Antosz, Szymon Ignatowicz, Marek Franczak, Paweł
Sobczak, Marcin Szubiak

Wolontariuszki

Marta Krypska, Marta Przasnek, Karolina Szyma

Wystawa nie powstałaby bez wsparcia osób i instytucji, którym dziękujemy:

Ewa i Leszek Macakowie (Galerie d'Art Naif w Krakowie); Alicja Mironiuk-Nikolska, Małgorzata Kunecka (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie); Anna Latos-Paryska, Tomasz Kosiński (Muzeum Narodowe w Kielcach); Anna Sobczak (Muzeum w Łęczycy); prof. Marian Pokropek (Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach); Milena Zacharzewska (Nowa Wieś Europejska); Karolina Sikora, Mariusz Kwiatkowski (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego); Hanna Ignatowicz, dr Hanka Wawruch, Michał Senger (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie); Grzegorz Graff (Muzeum Etnograficzne w Krakowie); Julita Dembowska, Andrzej Smandek, Anna Surmiak-Wende (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem); Marcin Gawliński (Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach); Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie; Małgorzata Schaeffer, Anna Batko, dr hab. Iwona Kurz, dr Błażej Brzostek, dr Magdalena Sztandara, dr Ewa Toniak, dr Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl, Tomasz Kowalski, Artur Zapałowski, Anna Gimlewicz (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego), Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, redakcja "Nowej Wsi Europejskiej", Hieronim Czerwieniec.

Wydarzenia towarzyszące wystawie: