3xTAK

3xTAK

3xTAK to prezentacja tegorocznych zakupów, darów i depozytów do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Tym razem Muzeum chce sprawdzić, czy kształtowanie jego kolekcji może być sposobem na udział w żywej dla sztuki debacie. W szerszym międzynarodowym kontekście Muzeum stara się dyskutować o kluczowym dla sztuki pytaniu: „tak” czy „nie” zaangażowaniu sztuki w społeczeństwo. Pytanie to ma dziś wiele wymiarów, polaryzuje rozmaite postawy i stanowiska, nie tylko na polskiej scenie artystycznej.

Kolekcję otwiera rysunek Andrzeja Wróblewskiego zatytułowany Muzeum z 1956 roku, gdzie poprzez pokazanie instytucji jako stołu prosektoryjnego, artysta stawia instytucję muzeum wobec współczesnego kryzysu całościowej wizji świata i historii. Sam tytuł wystawy, 3xTAK, odnosi się do innego obrazu Andrzeja Wróblewskiego zatytułowanego Poczekalnia: biedni czy bogaci z 1949 roku, który przestawiał migawkę z czasów plebiscytu ludowego reklamowanego propagandowym hasłem „3xTAK”. To odwołanie nadaje pytaniu o zaangażowanie sztuki wymiar historyczny i przypomina o dramatycznych wyborach w okresie przymusowego uczestnictwa w socrealizmie.

Dziś zdecydowane „tak”, co podkreśla w swoim manifeście Stosowanych Sztuk Społecznych, zaangażowaniu społecznemu mówi Artur Żmijewski, którego monumentalną pracę Demokracje Muzeum otrzymało w darze od artysty.

Z innej perspektywy kwestii zaangażowania przygląda się Krzysztof Wodiczko w pracy Autoportret z 1973 roku. Przypomina tu o pułapkach autonomii sztuki i narcystycznej postawy artysty, która może spowodować oderwanie sztuki od rzeczywistości.

Dobitnie i w wielu wymiarach wybrzmiewa na wystawie kolekcji kwestia propagandy. W kilku prezentowanych pracach artyści badają pułapki i możliwości języka propagandy, sprawdzają żywotność związanych z symbolami emocji. Potencjał wywoływania emocji poprzez, wydawałoby się martwy, język syjonistycznej propagandy ujawnia Yael Bartana, zaś komunistyczna propaganda jest przedmiotem pracy Deimantasa Narkevičiusa. Zdecydowanie „nie” językowi propagandy mówi Jadwiga Sawicka. Bardziej intymne relacje z propagandą pokazuje praca KwieKulik.

Paradoksalnie, równie skuteczna jak zaangażowanie się w słusznej sprawie okazuje się przewrotność i ironia, obecna w działalności Oskara Dawickiego – jego praca zatytułowana Lista, która jest zbiórką podpisów pod nieistniejącą petycją.


Artyści:

Mirosław Bałka, Yael Bartana, Wojciech Bąkowski, Rafał Bujnowski, Oskar Dawicki, Ion Grigorescu, Aneta Grzeszykowska, KwieKulik, Deimantas Narkevičius, Jadwiga Sawicka, Goran Trbuljak, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Wróblewski, Artur Żmijewski.
 

Wojciech Bąkowski, Całe wszystko (All of Everything), 2009

instalacja wieloelementowa (multi-element installation)
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Mirosław Bałka, I Knew It Had 4 in It, 2008

film zapętlony (looped film)
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Yael Bartana, Mur i wieża (Wall and Tower), 2009

film 16’00’’
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Rafał Bujnowski, Górnicy (The Miners), 2009

węgiel na papierze (charcoal on paper)
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Oskar Dawicki, Bałwan (Snowman), 2008

zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Oskar Dawicki, Nigdy nie zrobiłem pracy o Holokauście (I Have Never Made a Piece About the Holocaust), 2009

depozyt Piotra Bazylko (deposit by Piotr Bazylko)

Oskar Dawicki, Lista (The List), 2009

Depozyt artysty (Artist’s deposit)

Ion Grigorescu, Navetistii (Dojeżdżający do pracy / The Commuters), 1972

olej na płótnie (oil on canvas), 3 x (30 x 40 cm)
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Aneta Grzeszykowska, Album, 2006

zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

KwieKulik, Działania z Dobromierzem (Activities with Dobromierz) 1972/1974-2008

pokaz slajdów (slide show) 27’00’’
depozyt artystów (deposit of the artists)

Deimantas Narkevicius, Into the Unknown, 2009

film 19’45”
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Jadwiga Sawicka, Nawracanie, oswajanie, tresowanie (Converting, Taming, Training), 1998-2009

olej na płótnie (oil on canvas), 504 x 238 cm

Goran Tribuljak, Sunday Painting, 1974

fotografie (photographs)
depozyt Katarzyny i Pawła Prokeszów
(deposit made by Katarzyna and Paweł Prokesz)

Krzysztof Wodiczko, Autoportret 2 (Self-portrait 2), 1973/1974-2009

instalacja wieloelementowa (multi-element installation)
zakup Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
(purchase of the Museum of Modern Art in Warsaw)

Andrzej Wróblewski, Muzeum (Museum), 1956

gwasz na papierze (gouache on paper), 40 x 31 cm
zakup Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
(purchase by Society of Friends of the Museum)

Artur Żmijewski, Demokracje (Democracies), 2009

20 filmów dokumentalnych (20 documentaries)
dar artysty (donated by the artist)

Zobacz także:

Wydarzenia towarzyszące wystawie: