Życie po końcu świata VI
spotkanie online

  • Życie po końcu świata VI

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w otwartej grupie czytelniczej w ramach Departamentu Obecności.

W ramach działalności otwartej grupy czytelniczej „Życie po końcu świata” budujemy i rozwijamy wspólną bazę teoretyczną pomocną w myśleniu i dyskutowaniu o katastrofie klimatycznej. Spotkania mają formę warsztatów z tekstami, w czasie których analizujemy przyczyny, skutki i przebieg planetarnej zmiany w kontekście działań artystycznych, dźwięku, geopolityki, myśli ekologicznej, etyki, estetyki, filozofii, ekonomii oraz propozycji możliwych działań. Efekt pierwszego półrocza naszych spotkań opublikujemy w trzecim numerze magazynu towarzyszącego wystawie „Wiek Półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany”.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego oraz zawieszeniem funkcjonowania instytucji kultury działalność grupy czytelniczej przenosimy do sieci. W najbliższym czasie zajęcia w ramach „Życia po końcu świata” będą odbywać się poprzez aplikację Zoom.

Kto w największym stopniu ponosi konsekwencje planetarnych przemian i kryzysu środowiskowego? Dlaczego tak często są to niebiałe, niezamożne kobiety? Jak powinna wyglądać sprawiedliwa odpowiedź na katastrofę, która uwzględniłaby zarówno historyczne, jak i współczesne nierówności rasowe, klasowe, ekonomiczne oraz płciowe? W trakcie szóstego spotkania grupy czytelniczej przyjrzymy się dwóm tekstom zamieszczonym w readerze, który towarzyszy wystawie „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Esej „Kapitałocen, odpady, rasa i płeć” Françoise Vergès oraz „Manifest na rzecz sztuki utrzymywania 1969!” Mierle Laderman Ukeles będą dla nas punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak katastrofa klimatyczna łączy się z problematyką przemocy rasowej, klasowej, ekonomicznej i płciowej. Wspólnie zastanowimy się, czego w tej kwestii może nauczyć nas pandemia i trwające obecnie w Stanach Zjednoczonych protesty. Czy zwrócenie uwagi na kwestię niezbędnej do przetrwania pracy opieki, pracy reprodukcyjnej i pracy utrzymywania może nam pomóc zmierzyć się ze złożonymi problemami, jakie przynosi ze sobą katastrofa klimatyczna?

LINK DO SPOTKANIA W APLIKACJI ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86737541999

MEETING ID:
867 3754 1999

Osoby zainteresowane dostępem do tekstów prosimy o kontakt pod adresami: bogna.stefanska@do.artmusem.pl lub jakub.depczynski@do.artmuseum.pl.

Spotkania grupy czytelniczej są prowadzone w języku polskim i są tłumaczone na PJM. W razie pytań odnośnie tłumaczenia prosimy o kontakt pod adresem: muzeumdostepne@artmuseum.pl.

Wszelkie pytania dot. organizacji grupy, przebiegu zajęć, obsługi aplikacji Zoom, kolejnych lektur itp. również prosimy kierować bezpośrednio do organizatorek pod adresami: jakub.depczynski@do.artmuseum.pl lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

Zobacz także: