Za Wolność Waszą i Naszą
wizualny performans herstoryczny Zuzanny Hertzberg

  • Za Wolność Waszą i Naszą

    "Ochotniczki", zdjęcie z archiwum prywatnego. Dzięki uprzejmości artystki

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wizualny performans herstoryczny Zuzanny Hertzberg, „Za Wolność Waszą i Naszą”.

„Za Wolność Waszą i Naszą” to opowieść o kobietach, które w międzynarodowym zrywie antyfaszystowskim walczyły w obronie republikańskiej Hiszpanii. Kiedy odebrano im możliwość udziału w bezpośredniej walce, z bronią w ręku, pozostały na froncie pracując w szpitalach, kuchniach, transporcie, redagując pisma i prowadząc działalność edukacyjną. Przywołane bohaterki to Maria Melchior, Elżbieta Bekier, Wera Luftig, siostry Anna i Adela Korn, Zofia Szleyen i Dora Goldszajder. Losy wybranych przez artystkę kobiet są skrajnie różne, a jednocześnie w dużym stopniu reprezentatywne dla osób, które zdecydowały się wyjechać do Hiszpanii. Zuzanna Hertzberg analizuje ich życiorysy pod kątem społecznych uwarunkowań w 20-leciu międzywojennym, solidarności społecznej, w imię której działały i rodzaju walki, jaką podjęły. Oprócz historii indywidualnych jest to opowieść o emancypacji, która dotyczyła wielu aspektów życia tych bohaterek - jako kobiet, jako członkiń mniejszości oraz tej klasowej. W tej opowieści znajdziemy motyw emigracji związanej z brakiem dostępu do edukacji, ale również ekonomicznej; jest także wątek działania na rzecz innych. Artystka chce pokazać ich motywacje dotyczące wyjazdu do Hiszpanii i przeciwstawienia się puczowi gen. Franco, podjęcia walki w skrajnie trudnych warunkach. Chce też opowiedzieć o ich późniejszej działalności antyfaszystowskiej, którą prowadziły uwięzione w obozach koncentracyjnych, oraz o ich walce w antyfaszystowskiej partyzantce w wielu miejscach Europy podczas II wojny światowej. Wszystkie te działania były podporządkowane ich marzeniu o stworzeniu lepszego świata dla siebie i dla innych, i o to walczyły. Ta opowieść ma na celu wydobycie udziału kobiet w Brygadach Międzynarodowych, ale też oddanie im należnego miejsca w historii, w której jako kobiety były pomijane. Przypomnienie ich postaci, idei za które walczyły jest istotne i wyjątkowo aktualne w obecnej sytuacji. 

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Niepodległe”Popołudnie w Muzeum MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku rosyjskim po wystawie „Niepodległe”Экскурсия на русском языке по выставке «Niepodległe: женщины, независимость и национальный дискурс» MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie „Niepodległe” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Niepodległe” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Oprowadzanie Agnieszka Morawińska oprowadza po wystawie „Niepodległe” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Niepodległe” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
18:30 Spotkanie Płeć strajkurozmowa MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
15:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po wystawie „Niepodległe”Popołudnie w Muzeum MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie „Niepodległe” MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa