Wolność:† aleatoryzm i improwizacja
Pocztówki z muzyki współczesnej

Z jednej strony, muzyka to dziedzina racjonalna i systematyczna, z drugiej od zawsze pojawiało się dążenie do swobody i wolności. Czy idea totalnej improwizacji jest utopią? Czy i jak wiąże się ona z postawami politycznymi i społecznymi, jak anarchizm i myśl lewicowa? Czy wpisywanie improwizacji w konteksty historyczne i technologiczne jest jej wypaczeniem? Wolna muzyka objawiła się szeregiem postaw: amerykański inderminizm (J.Cage), europejski aleatoryzm (F.Evangelisti), brytyjska free improvisation (AMM, E. Parker, J. Edwards). Jednocześnie od początku pojawiły się także różne idee strukturowania, czy to za pomocą dyrygowanej improwizacji (B. Morris), czy graficznych partytur (C.Cardew), czy ograniczeń materiału (W. Lutosławski).

Po wykładzie, o godzinie 20:00, zapraszamy do Klubokawiarni Chłodna 25 na wyjątkowy koncert legend nurtu: Johna Edwardsa (kontrabas) i Zdzisława Piernika (tuba)

Zobacz także: