W stronę dźwięku
Spotkanie z Łukaszem Jastrubczakiem

  • W stronę dźwięku
    Łukasz Jastrubczak, „Spotkanie z wodzem plemienia Muisica“, 2012

Jaki jest instytucjonalny status sound-art w Polsce? Jak prace dźwiękowe funkcjonują w obiegu galeryjnym?

Chociaż mariaż sztuki i dźwięku nastąpił w Polsce już na początku lat.80 dotychczas nie powstała żadna galeria specjalizująca się wyłącznie w sound-art na modłę berlińskiego Mobile Sound Gallery czy Experimental Sound Gallery w Petersburgu. Z czego wynika taki stan rzeczy? Czy dźwięk jest traktowany przez artystów sztuk wizualnych wyłącznie jako krótkotrwała przygoda na marginesie ich twórczości? Czy w Polsce można w ogóle mówić o artystach sound-artu?

Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na rozmowę z Łukaszem Jastrubczakiem, który pracował m.in. z zespole Boring Drug oraz Grupie Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek z Krzysztofem Kaczmarkiem. Rozmowę poprowadzi Łukasz Strzelczyk z Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Trzecia Fala”.
 

Zobacz także: